Sesh Šurany - Alchemy x Spineo (video)

Sesh Šurany - Alchemy x Spineo (video)

Pozri si nové video, ktoré je výsledkom našej spoupráce s chalanmi z Alchemy. 

SESH označuje jazdu, neformálne stretnutie riderov, ktoré spája komunitu. V tomto duchu sa niesla aj akcia SEŠ ŠURANY. Po rozjazdení vo vonkajšom skateparku pokračovala sesh v interiéri, kde najlepšie výkony boli odmenené vecnými cenami. O organizáciu sa postarala Alchemy crew, s podporov Spineo.sk a Ridepro.