Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Korcule.com s.r.o. se sídlem Lužná 19, 85104 Bratislava, IČO: 46 588 272, IČ DPH: SK2023475872, zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I. oddíl: Sro vložka číslo: 80202 / B (dále jen Korcule.com) a zákazníků Spineo.cz , které vznikají na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností Korcule.com jako prodávajícím a zákazníkem jako nakupujícím v internetovém obchodě www.spineo.cz .

 

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

 

Návrh na uzavření smlouvy (objednávka) je kupující povinen zaslat Prodávajícímu prostřednictvím elektronického formuláře, který je umístěn na Stránce. Zařazení konkrétní položky do formuláře uskuteční kupující kliknutím na ikonu "přidat do košíku". Kliknutím na ikonu "platba a doprava" kupující potvrdí druh a množství zboží, které je předmětem objednávky. Po vyplnění údajů potřebných pro přihlášení (již registrovaný uživatel), resp. vyplnění údajů potřebných pro uskutečnění objednávky (neregistrovaný uživatel) kliknutím na ikonu "potvrdit a objednat" (s informací, že objednávka vyžaduje platbu za zboží.) zašle kupující objednávku prodávajícímu. Kupující následně bez zbytečného odkladu obdržíme mail potvrzující objednávku / akceptaci objednávky. Daný mail obsahuje číslo objednávky, informace o nazveme a druhu zboží, předpokládaný termín dodání, cenu za zboží, cenu za dopravu, místo na které má být zboží dodáno, způsob platby a celková částka. Doručením potvrzovacího mailu dochází k uzavření kupní smlouvy. Takto uskutečněná objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 250/2007 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů chápaná jako smlouva uzavíraná na dálku.

 

Dodací lhůty

 

U každého produktu, popřípadě při každé velikostní nebo barevné variaci produktu uvádíme konkrétní dodací lhůtu. Většina námi nabízeného zboží je označena jako "skladem". Takto označené zboží expedujeme týž pracovní den po objednávce, pokud je provedena do cca 14:00. Pokud je objednávka uskutečněna později, vyexpedujeme ji následující pracovní den. Samozřejmě pokud nám to časové a kapacitní okolnosti dovolí objednávku vyexpedujeme v tentýž pracovní den i v případě, že ji přijmeme po 14:00 a je na skladě.

U zboží nebo variaci zboží, které nedržíme přímo na našem skladě uvádíme počet dní za kolik může být zmiňovaný zboží dostupný. Do uvedeného počtu dní pak zboží můžeme vyexpedovat nebo připravit zákazníkovi na osobní odběr.

V případě, že se dodací lhůta na zboží nečekaně prodlouží nebo se ukáže, že ji není možné dodržet, budeme zákazníka neprodleně kontaktovat, ať už prostřednictvím e-mailu nebo telefonického kontaktu.

V nabídce máme také zboží, jehož dostupnost je nejistá nebo dodací lhůta delší (zpravidla dva týdny). Takový typ zboží je označen jako "na objednávku". Po objednání takto označeného zboží budeme zákazníka neprodleně informovat o dodací lhůtě zboží. V případě zájmu o takto označené zboží nás zákazník také může kontaktovat a informovat se o dodací lhůtě.

 

Místo a způsob dodání zboží

 

Závazek Korcule.com s.r.o. je splněn momentem předání zboží zákazníkovi, zákazníkem oprávněné osobě nebo předáním přepravci. Zákazník si může vybrat způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje. Připravení na osobní odběr na naší prodejně není zpoplatněno. Doprava prostřednictvím kurýra je zpoplatněna částkou 90,- KČ a prostřednictvím Zásilkovny je zpoplatněna částkou 50,- KČ . Při nákupu nad 2000,- KČ zákazník poplatek za dopravu neplatí. Při dopravě kurýrem může zákazník očekávat dodání zboží v intervalu 1-2 pracovních dnů od vyexpedování zásilky. V případě dodání zboží prostřednictvím Zásilkovny je zboží třeba očekávat následující pracovní den od vyexpedování objednávky. O tom, že byla objednávka vyexpedována bude zákazník informován prostřednicvím emailu. Průběžný stav si také můžete ověřit ve Vašem účtu na stránce korcule.com. V případě, že Vám zboží nebylo doručeno tak, jak bylo deklarováno nebo máte jakékoliv pochybnosti týkající se dodání zboží, můžete nás kontaktovat prostřednictvím.

Zákazník je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně, nebo zajistit jeho převzetí. Spolu se zbožím obdrží zákazník i účetní doklad, který zároveń slouží jako záruční list. Závazek dodání zboží je splněn i v případě, že si zákazník zboží nepřevezme nebo odmítne zboží převzít. Pokud si zákazník zboží nepřevezme nebo jej odmítne převzít, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Korcule.com s.r.o. také neodpovídá a opožděné dodání zapříčiněné doručovatelem nebo zadáním nesprávné udané adresy příjemce. Zákazník převzetím zboží na místě dodání a uhrazením plné kupní ceny nabývá vlastnické právo ke zboží.

Způsob platby:

- Dobírka

- Převod na účet před odesláním zboží (číslo účtu je uvedeno na proforma faktuře, která je součástí potvrzení objednávky)

- Hotovost (zásilkovna.cz)

 

Poštovné a poplatky za dopravu

Jednotlivé poplatky jsou rozepsány v sekci doprava.

 

Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonná záruka 24 měsíců. Při sportovní výživě je datum spotřeby uvedeno na obalu.

Záruka se nevztahuje na standardní opotřebení zboží.

Korcule.com s.r.o. se rovněž zavazuje k odeslání zboží bez vad a dodání v množství a kvalitě podle objednávky, v případě, že došlo k akceptaci této objednávky

Kupní cena

Korcule.com s.r.o. se zavazuje vůči k dodržení ceny zboží, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkem, v případě, že došlo k akceptaci objednávky.

 

Stornování objednávky

Pokud si přejete stornovat Vaši ještě zatím nevyexpedovanú objednávku, co nejdříve nás prosím kontaktujte.

Také si vyhrazujeme právo stornovat Vaši objednávku v případě, že Vámi objednané zboží již nebude možné dodat z důvodu nedostupnosti u dodavatele, zastavení výroby nebo kvůli tomu, že nebude možné dodržet dohodnutou lhůtu dodání nebo cenu zboží.

 

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží, reklamace

 

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Zákazník je povinen odeslat zboží, které nejeví žádné známky používání, musí být v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím a spolu s fakturou. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako doporučenou zásilku. Zásilku doporučujeme pojistit, prodávající nenese zodpovědnost za případné poškození ale ztrátu zboží nebo zásilky. Zásilka nesmí být poslána na dobírku.

Právo na odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit písemnou formou nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči jako je například e-mail. Buď nám tedy pošlete balík ve kterém nám Váš požadavek uvedete písemně (můžete použít i formulář ke stažení) nebo nás o požadavek týkající se výměny informujte prostřednictvím e-mailu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže je oznámení o odstoupení od smlouvy odeslány nejpozději v poslední den lhůty. Náklady spojené s dodáním zboží k nám na provoz snáší zákazník.

 

Jak postupovat při vrácení zboží:

1) zboží musí být vráceno kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.), V původním stavu

2) zboží nesmí být jakkoliv poškozeno, nesmí jevit známky opotřebení a používání

3) zboží musí být v původním, nepoškozeném obalu

4) ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o koupi (faktura)

5) ke zboží také přiložte dopis s číslem účtu na který se má platba za zboží vrátit. V případě výměny v průvodním dopise prosím uveďte za co Vám máme vrácené zboží vyměnit. Pokud Vám je pohodlnější e-mailová komunikace, napište nám číslo účtu nebo požadavek na vrácení na obchod (zavináč) korcule.com

6) v případě zájmu můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. holicí strojky, epilátory, strojky na stříhání vlasů, zubní kartáčky, masážní stroje, sluchátka, handsfree a pod .)
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, akspotrebiteľ tento obal rozbalil
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele
 • provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal.

 

Ke stažení:

Příloha č.1 - Formulář na odstoupení od smlouvy

Příloha č.2 - Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy

 

Kvůli poslání vráceného zboží nás prosím vždy kontaktujte předem. Pro identifikaci balíku na depu Vám musíme poslat emailem speciální štítek.

 

Zboží prosím zašlete poštou nebo kurýrem na dodací adresu naší společnosti:

 

Zásilkovna.cz - Spineo.cz

U Arborky 696

190 15 Praha – Satalice 

 

Kupní cenu vám vrátíme co nejdříve. Nejpozději však do 14 dnů, na účet, kteří je uveden v odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy jsou taktéž refundovány náklady na dodání zboží v hodnotě nejlevnější možnosti dopravy.

 

Reklamace

 

Reklamovat je možné pouze takové zboží zakoupené na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího, který vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající a vztahuje se na něj záruka.

 

Kupující je povinen všechno dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat kvalitu a funkčnost dodaného zboží co nejdříve po jeho dodání a převzetí, včetně úplnosti dodávky. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při takové kontrole, jen pokud prokáže, že zboží mělo tyto vady už v době jeho převzetí.

 

Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně elektronického obchodu prodávajícího, a to vyplněním reklamačního formuláře, který pošle spolu se zbožím, který chce reklamovat.

 

Prodávající vydá v den zahájení reklamačního řízení kupujícímu doklad o přijetí reklamace, ve kterém je povinen uvést vady zboží a den zahájení reklamačního řízení. Tento doklad slouží kupujícímu jako doklad k opětovnému vyzvednutí reklamovaného zboží.

 

Reklamační řízení ohledně zboží, které je objektivně možné doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy kupující splní následující podmínky:

 

 • doručení písemné reklamace prodávajícímu, a to osobně, poštou nebo elektronickou poštou (e-mailem)
 • doručení reklamovaného zboží včetně příslušenství

 

Reklamované zboží je nutné zaslat na dodací adresu společnosti(Korcule.com, s.r.o.; Lužná 19, Bratislava, Slovensko)a to osobně, poštou nebo kurýrem.Případně můžete kontaktovat prodávajícího prostřednictvím emailu o jiných možnostech zaslání.

 

Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dní od data zahájení reklamačního řízení, o čemž vystaví kupujícímu písemný doklad.

 

Soubor ke stažení:

Formulář na reklamaci

 

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY U PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍM ZANIKÁ:

a) nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží

b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží

c) uplynutím záruční doby zboží

d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím

e) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

f) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR

g) poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi

h) neodborným zásahem,

 

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

- prodávající zajistí odstranění vady, nebo

- prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat). 

 

Pokud se jedná o vadu, kterou není možné odstranit, nebo se jedná o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bezvadné, prodávající vyřídí reklamaci:

- výměnou zboží za jiné, funkční, se stejnými nebo lepšími technickými parametry

- nebo v případě, že prodávající nemůže provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží 

 

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než třech různých odstranitelných vad současně.

Tento reklamační řád platí pro všechny případy, kromě případů, kdy byly v kupní smlouvě sjednány jiné záruční a reklamační podmínky.

 

Ochrana osobních údajů

 

Společnost Korcule.com s.r.o. respektuje vaše právo na soukromí, a proto k vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě. Ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů jsme přijali všechna potřebná opatření na bezpečné uchovávání Vašich osobních údajů, které nám zprostředkujete. 

Naše společnost (provozovatel) získává jen takové osobní údaje, které jsou nevyhnutelné pro plnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodě a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů je zákazník (dotčená osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje.  

Nákup zboží z našeho e-shopu není podmíněn registrací. Registrace však poskytuje dotčené osobě další možnosti správy objednávek. Při registraci máte možnost udělit nám souhlas k zařazení vaší e-mailové adresy do naší databáze e-mailů, abychom vám mohli poskytovat informace o našem zboží, službách a novinkách na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když své rozhodnutí oznámíte písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adresu: info@spineo.cz 

Provozovatel přijímá všechna potřebná opatření pro zachování tajemství a bezpečnosti Vašich osobních údajů. K poskytnutým osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby provozovatele a zprostředkovatelé, kteří jsou povinni nakládat s nimi ve smyslu zásad ochrany osobních údajů uvedených v bezpečnostní směrnici a zprostředkovatelské smlouvě. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty. Osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil, společnost zlikviduje. V případě, že předmětem zpracování jsou osobní údaje uvedené na úředních dokladech, může dotčená osoba požádat o jejich vrácení. Naše společnost v žádném případě získané osobní údaje nezpřístupňuje ani nezveřejňuje.

Dotčená osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědomá toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech.  Dotčená osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje a zároveň je v případě jejich změny povinna informovat naši společnost. Údaje uvedené v registračním formuláři jakož i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány po celou dobu trvání registrace v e-shopu. 

Dotčená osoba má právo ve smyslu § 28 zákona č. 122/2013:

 • na základě písemné žádosti požadovat od provozovatele potvrzení, zda jde a nebo nejde o osobní údaje 
 • požadovat informaci, jakým způsobem jsou její osobní údaje zpracovávány
 • vyžadovat informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal její osobní údaje
 • vyžadovat seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • vyžadovat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • vyžadovat likvidaci svých osobních údajů, které jsou zpracovány, pokud došlo k porušení zákona
 • vyžadovat blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby
 • na základě písemné žádosti namítat vůči zpracování – využívání – poskytování svých osobních údajů a žádat jejich likvidaci v případě, že jsou tyto údaje bez jejího souhlasu zpracovávány a využívány pro účely přímého marketingu

Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotčené osoby budou o nich informovány do 30 dní od jejich přijetí. Dotčená osoba může uplatnit svá práva elektronickou poštou, písemnou formou nebo osobně na adrese společnosti. 

V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace na naší webové stránce, stačí své rozhodnutí písemně oznámit e-mailem na adrese: info@spineo.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud za posledních 24 měsíců nebyla zrealizována žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje bezodkladně zlikvidovány. Účetní a jiné doklady spojené s vyřizováním objednávky je naše společnost povinna uchovávat ve smyslu zákona č. 395/2002 Sb. o archivech a spisových službách po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou údaje zlikvidovány. 

V případě, že máte otázky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte naši společnost.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi Korcule.com sro a zákazníkem. Právní vztahy, které jsou založeny kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní zmlivy, tj závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy. Případně individuálně dohodnutými podmínkami.

Korcule.com s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Veškeré změny nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na stránce www.spineo.cz