Laktátomery

Laktátomery

Laktátoměry slouží k určení hladiny laktátu v krvi. Měřiče se používají přednostně v oblasti sportovní medicíny, při profesionálních trénincích či výkonnostních sportech. Dokonale se hodí pro mobilní použití.